اخبار اقتصادی

یک اقتصاددان: دولت در بودجه ۹۹ به خودش سخت نگرفت

به گزارش خبرگزاری تسنیم، یارمحمدیان، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در برنامه پایش در خصوص وضعیت فعلی اقتصادی کشور، تصریح کرد: مشکل اقتصاد کشور به نحوه اداره عمومی کشور بر میگردد. متاسفانه دولت ها انگیزه گرفتن تصمیمات سخت را ندارند. نمونه آن نیز در لایحه بودجه ۹۹ مشهود است.

وی گفت: انتظار این بود در این شرایط سخت کشور تصمیمات جدی در خصوص بودجه گرفته شود. خصوصا اینکه بخشی از بار فشار اقتصادی از طریق افزایش قیمت سوخت به مردم تحمیل شده است بنابراین دولت نیز باید در این زمینه متحمل فشارهایی شود.

یارمحمدیان گفت: تصمیمات سخت نباید علیه مردم باشد بلکه دولت نیز باید هزینه هایی را متحمل شود. از این طریق که با صرفه جویی در بودجه های خود با مردم همراهی کند. در بودجه ۹۹ هیچ صرفه جویی از جانب دولت رصد نمی شود. رویه سال های گذشته در بودجه سال ۹۹ ادامه پیدا کرده است

این کارشناس اقتصادی با اشاره به موضوع مالیات ها در لایحه بودجه ۹۹، تصریح کرد: در این لایحه مالیات های جدیدی تعریف نشده است. نباید به مالیات به عنوان تنها یک روش درآمد نگاه کرد بلکه باید آن را یک ابزار تنظیمی در نظر گرفت. مالیات بر عایدی سرمایه در همین زمینه است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: مالیات عایدی بر سرمایه از سوداگران دریافت می شود و قرار نیست از مردم عادی این مالیات گرفته شود. این مالیات یکی از ابزارهای مقابله با سفته بازی و سوق دادن نقدینگی به عرصه های مولد است.

یار محمدیان تاکید کرد:  لایحه بودجه ۹۹ در حوزه شفافیت نقاط قوتی دارد که می توان به دقیق تر شدن بودجه برخی جداول بودجه اشاره کرد. اما روند سال های گذشته در بودجه سال ۹۹ ادامه پیدا کرده است و به نظر می رسد عزمی برای تغییر ساختاری بودجه وجود ندارد.

وی ادامه داد: در مالیات ها باید تغییراتی اساسی صورت می گرفت که در لایحه بودجه ۹۹ مشاهده نمی شود. به عنوان مثال مالیات گرفتن از موسسات کنکور که خود گردش مالی برابر وزارت آموزش و پرورش دارند، خود یکی از تغییرات می توانست باشد که اعمال نشده است. .

وی در پایان گفت: دولت باید در لایحه بودجه ۹۹ تصمیمات سختی می گرفت که این مورد مشاهده نشده و بنابراین انتظار است در تصویب لایحه بودجه ۹۹ این موضوعات مد نظر قرار گیرد. دولت نباید ساده ترین راه حل ها برای کسب درآمد استفاده کند و باید به سمت ایجاد درآمدهای مولد برود.

انتهای پیام/

www.tehranstar.com