عضویت

 

سرویس برنزی سرویس نقره ای ( یکساله ) سرویس طلایی ( یکساله )
نام موسسه
تلفن موسسه
آدرس موسسه
طبقه بندی
نام موسسه
تلفن موسسه
فکس موسسه
آدرس موسسه
توضیحات محصولات و خدمات 
آدرس وب سایت
طبقه بندی فعالیت شرکت
امکان پست نامحدود تصاویر از محصول یا خدمات
امکان پست نامحدود ویدیو از محصول یا خدمات
امکان ثبت ساعات کاری
امکان ثبت لینک اینستاگرام / فیس بوک / توئیتر / تلگرام
قرار گرفتن در صفحه جستجو های گوگل
امکان قرار دادن تلفن با قابلیت شماره گیری مستقیم
بدون تبلیغات مزاحم
تبلیغات پیامکی
( ۵۰۰۰ پیامک منطقه ای و انتخابی )
دامنه یکتا برای صفحه شما
نام موسسه
تلفن موسسه
فکس موسسه
آدرس موسسه
توضیحات محصولات و خدمات 

آدرس وب سایت
طبقه بندی فعالیت شرکت
امکان پست نامحدود تصاویر از محصول یا خدمات
امکان پست نامحدود ویدیو از محصول یا خدمات
امکان ثبت ساعات کاری
امکان ثبت لینک اینستاگرام / فیس بوک / توئیتر / تلگرام
قرار گرفتن در صفحه جستجو های گوگل
امکان قرار دادن تلفن با قابلیت شماره گیری مستقیم
بدون تبلیغات مزاحم
مدارک رسمی ، تائیدیه ها و گواهی ها

تبلیغات پیامکی
( ۱۰۰۰۰ پیامک منطقه ای و انتخابی )
ترجمه صفحه به انگلیسی
دسترسی به اطلاعات اقتصادی واردات و صادرات
دامنه یکتا برای صفحه شما
رایگان
FREE
ثبت نام
۲/۹۹۰/۰۰۰ ریال

تکمیل اطلاعات

۴/۹۹۰/۰۰۰ ریال

بزودی