اخبار اقتصادی

رئیس اتاق تعاون ایران عضو هیات انتظامی بانک‌ها شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم، شورای پول اعتبار به منظور تعیین عضو هیات انتظامی بانک‌ها موضوع ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور، بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران را به عنوان نماینده شورا در هیات انتظامی بانک ها انتخاب کرد.

در یک هزار و دویست و نود و چهارمین جلسه شورای پول و اعتبار، بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران با اتفاق آرا به عضویت هیات انتظامی بانک ها انتخاب شد.

به استناد ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور، هیات انتظامی بانک‌ها مرکب از نمایندگان سیستم بانکی و دادستان کل کشور و شورای پول و اعتبار است که تخلفات صورت گرفته در بانک‌ها در این هیات مطرح و در صورت احراز تخلف مجازات تعیین می‌شود.

 انتهای پیام/

www.tehranstar.com