اخبار اقتصادی

حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی در صورت تصویب از تیرماه اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حاتم شاکرمی، معاون روابط کار وزارت تعاون,کار و رفاه اجتماعی درباره تغییرات مزد ۹۹ مشروط به مصوبه دولت از تیراعمال می شود گفت: جابه جایی ۷۵ هزار تومان از پایه سنوات که در افزایش حق اولاد و بازنشستگی و نوبت کاری و عیدی موثر است از تیرماه اعمال می شود.

وی ادامه داد:به دنبال توصیه مقام معظم رهبری در شورای عالی کاربر اساس دستوروزیر بحث کمک هزینه مسکن در شورای عالی کار بررسی شد و به تناسب افزایشی که نسبت به تورم وسایرافزایشی که در مزایای کارگران در سال های گذشته اتفاق افتاده بود, شورای عالی کار افزایش رقم ۲۰۰هزارتومانی را تعیین  کرد که پس از تصویب دولت قابلیت اجرایی پیدا می کند.

 شاکرمی گفت: افزایش حق مسکن منوط به تصویب دولت است.  در این جلسه توافق شد پایه سنوات از ۱۷۵ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان کاهش یابد و در مقابل ۷۵ هزار تومان به حقوق پایه کارگران مشمول قانون کار اضافه شود. بر این اساس، میزان تغییر حقوق پایه سال ۹۹ از ۲۱ درصد موردتوافق در مصوبه ۲۹ فروردین شورای عالی کار به ۲۶ درصد افزایش یافت که از تیرماه عملیاتی می شود .

 انتهای پیام/

www.tehranstar.com