اخبار اقتصادی

جزئیات بودجه پیشنهادی برای وزارت کار در سال ۹۹

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سازمان برنامه و بودجه لایحه ۴۸۴ هزار میلیارد تومانی بودجه سال ۱۳۹۹ را منتشر کرد.

تنظیم و نظارت بر روابط کار،توسعه کارآفرینی و اشتغال،توسعه و توانمندسازی تعاونی ها،برنامه آموزش شغلی،برگزاری مسابقات بین المللی و ملی مهارت،برنامه ارزیابی صلاحیه حرفه ای نیروی انسانی صنعت آب و برق و پیمانکاران،برنامه مشاوره شغلی،هدایت آموزشی و رهگیری اشتغال مهارت آموختگان،برنامه پژوهش های کاربردی فنی و حرفه ای، برنامه سنجش مهارت و صلاحیه حرفه ای، برنامه آموزش غیر رسمی فنی و حرفه ای و مهارتی دولتی، برنامه آموزش غیر رسمی فنی و حرفه ای و مهارتی غیر دولتی، توسعه خدمات بیمه ای، توسعه خدمات حمایت،توسعه خدمات فرهنگی و اجتماعی جامعه کار و تولید،حمایت از امور رفاهی و اجتماعی نویسندگان،هنرمندان و روزنامه نگاران،توسعه خدمات توانبخشی، پژوهش های کاربردی در حوزه رفاه اجتماعی، پژوهش کاربردی در حوزه تعاون،کار و رفاه اجتماعی جزئیات برنامه های بودجه ای وزارت کار است.

عملکرد ۹۷ بودجه وزارت کار۴۲۲٫۲۷۳٫۷۳۲ میلیون ریال،مصوب سال ۹۸۵۴۳٫۸۶۶٫۳۱۰ میلیون ریال وبرآوردها در بخش هزینه ای عمومی۵۶۲٫۲۳۷٫۷۹۶ و برآوردها اختصاصی سال ۹۹ حدود ۲۹٫۲۲۱٫۷۳۰میلیون ریال و جمع آن ۵۹۱٫۴۵۹٫۵۲۶ میلیون ریال، و یارانه ها ۹۶٫۰۰۲٫۵۸۱ میلیون ریال است که در بخش عمومی ۱۴۰۰ حدود ۶۱۸٫۳۹۷٫۶۹۲ میلیون ریال است.

همچنین در قسمت تملک دارایی های سرمایه ای در عملکرد ۹۷ حدود ۴۳۰٫۲۳۸ میلیون ریال و مصوب ۹۸ حدود۱٫۴۱۵٫۲۹۶ میلیون ریال و برآوردهای۹۹ در بخش عمومی ۱٫۴۴۱٫۹۶۱ و بخش اختصاصی ۱٫۴۴۱٫۹۶۱ و یارانه ها۰ و عمومی ۱۴۰۰ حدود۱۶٫۱۱۶٫۹۴۷ میلیون ریال است.

اشتغال‌زایی ,

اشتغال‌زایی ,

 انتهای پیام/

www.tehranstar.com