اخبار اقتصادی

تکلیف سازمان مالیاتی برای انتقال اطلاعات به سامانه ملی املاک و اسکان+سند

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، براساس مصوبه  26 خرداد ماه هیئت وزیران و به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد تبصره ۴ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم،  سازمان امور مالیاتی موظف شد اطلاعات مورد نیاز برای ایجاد سامامه ملی املاک و اسکان کشور را با رعایت طبقه بندی مربوط از اطلاعات در پایگاه اطلاعاتی هویتی عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی موضوع ماده ۱۶۹مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.

مالیات ,

انتهای پیام/

www.tehranstar.com