تبلیغات پیامکی

تبلیغات پیامکی خدمتی است که مخصوص مشتریان نقره ای و طلایی سایت تهران استار می باشد

مشتریان نقره ای 5 هزار و مشتریان طلایی 10 هزار ارسال پیامکی بطور رایگان به انتخاب خود از لیست زیر دارند

برای تعداد بیشتر پیامک با ما تماس بگیرید

بر اساس مناطق تهران

 

منطقه 1

اراج – گلزار – کدپستی ۱۶۹۳ (۴۹۸۳ شماره‌ فعال)

میدان ازگل – کدپستی ۱۶۹۵ (۱۳۶۷ شماره‌ فعال)

ازگل جنوب – کدپستی ۱۶۹۶ (۳۲۰۷ شماره‌ فعال)

ازگل-گلچین – کدپستی ۱۶۹۷ (۹۴ شماره‌ فعال)

الهیه – کدپستی ۱۹۱۴ (۳۱۲۷ شماره‌ فعال)

بهار – قلندری – کدپستی ۱۹۳۱ (۹۱۷۱ شماره‌ فعال)

شریعتی – اسدی – کدپستی ۱۹۳۳ (۵۸۵۱ شماره‌ فعال)

شریعتی – رفعت – کدپستی ۱۹۳۴ (۶۶۶۷ شماره‌ فعال)

دزاشیب – کدپستی ۱۹۳۵ (۶۶۲۶ شماره‌ فعال)

فرمانیه – کدپستی ۱۹۳۶ (۶۴۷۹ شماره‌ فعال)

کامرانیه جنوبی – کدپستی ۱۹۳۷ (۶۴۲۸ شماره‌ فعال)

قیطریه – کدپستی ۱۹۳۸ (۱۰۰۷۶ شماره‌ فعال)

شریعتی مینا – کدپستی ۱۹۴۸ (۵۰۰۶ شماره‌ فعال)

پارک نیاوران – کدپستی ۱۹۵۴ (۶۴۰۱ شماره‌ فعال)

اقدسیه – بلوار ارتش – کدپستی ۱۹۵۵ (۲۸۹۴۸ شماره‌ فعال)

دارآباد – آجودانیه- خ کاظمی – کدپستی ۱۹۵۶ (۱۴۰۲۶ شماره‌ فعال)

فرمانیه – کدپستی ۱۹۵۷ (۹۳۵۷ شماره‌ فعال)

ولیعصر – باغ فردوس – کدپستی ۱۹۶۱ (۲۸۰۷ شماره‌ فعال)

پل رومی – کدپستی ۱۹۶۳ (۶۰۱۷ شماره‌ فعال)

مدرس الیه – کدپستی ۱۹۶۴ (۴۶۰۶ شماره‌ فعال)

فرشته – کدپستی ۱۹۶۵ (۴۲۸۳ شماره‌ فعال)

توس – دربند – کدپستی ۱۹۷۱ (۴۰۹۵ شماره‌ فعال)

دربند – کدپستی ۱۹۷۳ (۲۴۷۸ شماره‌ فعال)

تجریش – گلابدره – کدپستی ۱۹۷۴ (۲۹۱۵ شماره‌ فعال)

نیاو.ران – کدپستی ۱۹۷۵ (۴۰۰۶ شماره‌ فعال)

باهنر – یاسر – کدپستی ۱۹۷۶ (۱۹۱۹ شماره‌ فعال)

باهنر – یاسر – کدپستی ۱۹۷۷ (۴۰۲۵ شماره‌ فعال)

پوراجتهاد صبوری – کدپستی ۱۹۷۸ (۸۴۸۶ شماره‌ فعال)

امامزاده قاسم – کدپستی ۱۹۷۹ (۳۱۱۲ شماره‌ فعال)

ولنجک دانشجو – کدپستی ۱۹۸۴ (۷۴۵۵ شماره‌ فعال)

ولنجک – یمن – کدپستی ۱۹۸۵ (۱۱۵۶۲ شماره‌ فعال)

زعفرانیه – آصف – کدپستی ۱۹۸۷ (۶۴۵۹ شماره‌ فعال)

ولیعصر زعفرانیه – کدپستی ۱۹۸۸ (۶۹۳۱ شماره‌ فعال)

تجریش – غلام جعفری – کدپستی ۱۹۸۹ (۳۵۵۴ شماره‌ فعال)

 

منطقه 2

جلال آل احمد – کدپستی ۱۴۱۱ (۵۶۷۰ شماره‌ فعال)

ستارخان – کدپستی ۱۴۴۱ (۶۷۹۶ شماره‌ فعال)

شهر آرا – کدپستی ۱۴۴۳ (۶۸۱۸ شماره‌ فعال)

تهران ویلا غرب – کدپستی ۱۴۴۴ (۱۰۸۲۹ شماره‌ فعال)

شهر آرا ۲ – کدپستی ۱۴۴۵ (۸۱۳۵ شماره‌ فعال)

جنوب گیشا – کدپستی ۱۴۴۶ (۵۳۹۵ شماره‌ فعال)

گیشا خ نهم – کدپستی ۱۴۴۷ (۱۱۵۸۳ شماره‌ فعال)

گیشا چهاردهم – کدپستی ۱۴۴۸ (۷۴۵۶ شماره‌ فعال)

همت – چمران – کدپستی ۱۴۴۹ (۷۴۸ شماره‌ فعال)

فلکه اول صادقیه – کدپستی ۱۴۵۳ (۸۴۵۰ شماره‌ فعال)

پل ستارخان – کدپستی ۱۴۵۴ (۱۰۶۷۳ شماره‌ فعال)

ستارخان – حبیب الهی – کدپستی ۱۴۵۵ (۱۴۴۰۵ شماره‌ فعال)

ستارخان شادمان – کدپستی ۱۴۵۶ (۱۸۶۲۵ شماره‌ فعال)

مرزداران – کدپستی ۱۴۶۴ (۱۴۰۰۵ شماره‌ فعال)

شهرک غرب ایران زمین – کدپستی ۱۴۶۵ (۱۱۲۷۲ شماره‌ فعال)

شهرک غرب هرمزان – کدپستی ۱۴۶۶ (۱۹۹۱۹ شماره‌ فعال)

شهرک غرب فاز ۵ – کدپستی ۱۴۶۷ (۱۵۴۴۶ شماره‌ فعال)

فرحزادی ارغوان – کدپستی ۱۴۶۸ (۱۳۰۸۱ شماره‌ فعال)

پونک – کدپستی ۱۴۶۹ (۱۸۶۴۶ شماره‌ فعال)

شریعتی – درختی – کدپستی ۱۶۱۱ (۷۴۶۷ شماره‌ فعال)

فرحزادی ارغوان – کدپستی ۱۹۸۱ (۲۶۷۸۷ شماره‌ فعال)

اوین – دانشجو – کدپستی ۱۹۸۳ (۳۶۹۱ شماره‌ فعال)

سعادت آباد – کدپستی ۱۹۹۷ (۲۱۵۸۹ شماره‌ فعال)

سعادت آباد – کاج – کدپستی ۱۹۹۸ (۴۴۲۹۰ شماره‌ فعال)

 

 

منطقه 3

توانیر – کدپستی ۱۴۳۴ (۱۱۱۰۸ شماره‌ فعال)

شیخ بهایی – شیراز شمالی – کدپستی ۱۴۳۷ (۸۷۴۰ شماره‌ فعال)

الوند – کدپستی ۱۵۱۶ (۳۹۳۴ شماره‌ فعال)

آرژانتین – آفریقا – کدپستی ۱۵۱۷ (۵۴۰۱ شماره‌ فعال)

چهارراه جهان کودک – کدپستی ۱۵۱۸ (۲۳۵۰ شماره‌ فعال)

میرداماد – شاه نظری – کدپستی ۱۵۴۵ (۱۲۵۵ شماره‌ فعال)

میرداماد وزیری پور – کدپستی ۱۵۴۶ (۲۶۱۳ شماره‌ فعال)

رازان جنوبی – کدپستی ۱۵۴۷ (۲۷۳۳ شماره‌ فعال)

میرداماد – رازان – کدپستی ۱۵۴۸ (۱۸۱۳ شماره‌ فعال)

میرداماد – نفت جنوبی – کدپستی ۱۵۴۹ (۱۶۸۹ شماره‌ فعال)

ظفر پائین – کدپستی ۱۹۱۱ (۱۰۱۶۳ شماره‌ فعال)

ظفر بالا – کدپستی ۱۹۱۳ (۵۳۴۰ شماره‌ فعال)

آفریقا – شمال شرق – کدپستی ۱۹۱۵ (۷۴۵۰ شماره‌ فعال)

ظفر غرب – کدپستی ۱۹۱۶ (۱۲۵۸۶ شماره‌ فعال)

آفریقا جنوب شرق – کدپستی ۱۹۱۷ (۳۴۹۵ شماره‌ فعال)

میرداماد-نفت – کدپستی ۱۹۱۸ (۴۹۰۵ شماره‌ فعال)

ظفر -نفت – کدپستی ۱۹۱۹ (۷۷۴۳ شماره‌ فعال)

دولت شمال غرب – کدپستی ۱۹۳۹ (۱۶۷۹۷ شماره‌ فعال)

یخچال – کدپستی ۱۹۴۱ (۶۰۹۱ شماره‌ فعال)

دولت وارسته – کدپستی ۱۹۴۳ (۴۱۵۶ شماره‌ فعال)

دولت – کدپستی ۱۹۴۴ (۵۱۹۳ شماره‌ فعال)

اختیاریه جنوبی – کدپستی ۱۹۴۵ (۳۸۹۱ شماره‌ فعال)

یخچال – کدپستی ۱۹۴۹ (۵۲۶۰ شماره‌ فعال)

دولت – دیباجی – کدپستی ۱۹۵۱ (۷۸۲۴ شماره‌ فعال)

رستم آباد – اختیاریه – کدپستی ۱۹۵۹ (۷۹۳۶ شماره‌ فعال)

ولیعصر – پارک ملت شرق – کدپستی ۱۹۶۶ (۸۹۴۷ شماره‌ فعال)

آفریقا – سایه – کدپستی ۱۹۶۷ (۷۸۱۸ شماره‌ فعال)

ولیعصر – ظفر – کدپستی ۱۹۶۸ (۷۶۱۹ شماره‌ فعال)

آفریقا – جهان کودک – کدپستی ۱۹۶۹ (۵۸۷۶ شماره‌ فعال)

پارک وی – کدپستی ۱۹۸۶ (۵۳۳۲ شماره‌ فعال)

ملاصدرا کردستان – کدپستی ۱۹۹۱ (۹۱۸۰ شماره‌ فعال)

ده ونک – کدپستی ۱۹۹۳ (۷۰۵۷ شماره‌ فعال)

خ ونک – کدپستی ۱۹۹۴ (۳۳۳۱ شماره‌ فعال)

شیخ بهایی – پیروزان – کدپستی ۱۹۹۵ (۴۳۹۱ شماره‌ فعال)

ولیعصر – جام جم – کدپستی ۱۹۹۶ (۳۴۹۲ شماره‌ فعال)

ولیعصر بالاتر از پارک وی – کدپستی ۱۹۹۹ (۱۲۱۸ شماره‌ فعال)

 

منطقه 4

 

نارمک – کدپستی ۱۶۴۶ (۱۱۹۴۹ شماره‌ فعال)

تهرانپارس تیرانداز – کدپستی ۱۶۵۳ (۲۸۴۲۴ شماره‌ فعال)

فلکه اول تهرانپارس – کدپستی ۱۶۵۴ (۱۷۰۰۸ شماره‌ فعال)

بین فلکه دوم و سوم – کدپستی ۱۶۵۵ (۳۷۱۵۴ شماره‌ فعال)

فلکه سوم تهرانپارس – کدپستی ۱۶۵۶ (۳۰۹۲۷ شماره‌ فعال)

جشنواره – کدپستی ۱۶۵۷ (۲۳۰۳۳ شماره‌ فعال)

عباسپور – کدپستی ۱۶۵۸ (۱۰۵۴۳ شماره‌ فعال)

بلوار نور – حکیمیه – کدپستی ۱۶۵۹ (۲۰۰۲۲ شماره‌ فعال)

خواجه عبدالله ابوذر – کدپستی ۱۶۶۱ (۱۶۵۱۲ شماره‌ فعال)

بنی هاشم – کدپستی ۱۶۶۳ (۹۵۹۷ شماره‌ فعال)

فرخی عراقی – کدپستی ۱۶۶۴ (۸۲۲۱ شماره‌ فعال)

شمس آباد – کدپستی ۱۶۶۵ (۱۰۹۶۷ شماره‌ فعال)

پاسداران – گستان – کدپستی ۱۶۶۶ (۷۷۷۶ شماره‌ فعال)

حسن بنا – کدپستی ۱۶۶۷ (۷۹۱۶ شماره‌ فعال)

حسین آباد – کدپستی ۱۶۶۸ (۹۷۰۰ شماره‌ فعال)

هروی – کدپستی ۱۶۶۹ (۷۵۰۸ شماره‌ فعال)

رسالت ۱۶ متری دوم – کدپستی ۱۶۷۱ (۸۴۰۲ شماره‌ فعال)

ملت – کدپستی ۱۶۷۳ (۷۱۶۶ شماره‌ فعال)

هنگام – علم و صنعت – کدپستی ۱۶۷۴ (۵۶۵۱ شماره‌ فعال)

کرمان شمالی – کدپستی ۱۶۷۵ (۸۱۰۰ شماره‌ فعال)

رسالت – مسجد الرسول – کدپستی ۱۶۷۶ (۱۰۰۰۲ شماره‌ فعال)

رسالت – هنگام – کدپستی ۱۶۷۷ (۱۸۰۵۳ شماره‌ فعال)

لویزان – شبان – کدپستی ۱۶۷۸ (۱۱۹۷۸ شماره‌ فعال)

بابایی – هنگام لویزان – کدپستی ۱۶۷۹ (۲۴۰ شماره‌ فعال)

رسالت – هنگام – کدپستی ۱۶۸۱ (۷۱۲۵ شماره‌ فعال)

نارمک – علم و صنعت – کدپستی ۱۶۸۳ (۶۴۸۶ شماره‌ فعال)

دانشگاه علم و صنعت – کدپستی ۱۶۸۴ (۷۷۶۷ شماره‌ فعال)

فرجام – عبادی – کدپستی ۱۶۸۵ (۹۹۰۴ شماره‌ فعال)

خیابان آبعلی – خ سازمان – کدپستی ۱۶۸۶ (۱۰۱۷۳ شماره‌ فعال)

تکاوران – کدپستی ۱۶۸۷ (۱۹۴۸۳ شماره‌ فعال)

هنگام – کوچه ۱۴ – کدپستی ۱۶۸۸ (۷۷۹۹ شماره‌ فعال)

قنات کوثر – کدپستی ۱۶۸۹ (۱۵۴۴۶ شماره‌ فعال)

شهید فکری – کدپستی ۱۶۹۱ (۱۱۶ شماره‌ فعال)

امام علی پروین – کدپستی ۱۶۹۴ (۲۴۳۰ شماره‌ فعال)

دانشگاه امام حسین – کدپستی ۱۶۹۸ (۵۵۴۴ شماره‌ فعال)

ازگل-بیدستان – کدپستی ۱۶۹۹ (۴۵ شماره‌ فعال)

پیروزی – نور صالحی – کدپستی ۱۷۱۹ (۵۳۱۲ شماره‌ فعال)

چهارراه شمس – ۱۷ شهریور – کدپستی ۱۷۶۱ (۶۲۲۰ شماره‌ فعال)

درودیان – کدپستی ۱۷۶۳ (۶۰۶۴ شماره‌ فعال)

محلاتی – عارف شمالی – کدپستی ۱۷۶۸ (۶۱۹۵ شماره‌ فعال)

خ شاه آبادی – کدپستی ۱۷۷۶ (۶۷۶۶ شماره‌ فعال)

پاسداران برج سفید – کدپستی ۱۹۴۶ (۳۷۱۳ شماره‌ فعال)

پاسداران – زمرد – کدپستی ۱۹۴۷ (۴۷۲۹ شماره‌ فعال)

پاسداران نو بنیاد – کدپستی ۱۹۵۳ (۴۰۵۳ شماره‌ فعال)

پاسداران – بهارستان – کدپستی ۱۹۵۸ (۷۷۲۲ شماره‌ فعال)

 

منطقه 5

 

ترمینال غرب – کدپستی ۱۳۹۱ (۱۰۷۱۱ شماره‌ فعال)

ج مخصوص – کوی بیمه – کدپستی ۱۳۹۳ (۹۷۷۰ شماره‌ فعال)

اکباتان – شکوری – کدپستی ۱۳۹۴ (۱۰۶۲۷ شماره‌ فعال)

اکباتان – فاز ۲ – کدپستی ۱۳۹۵ (۸۱۳۶ شماره‌ فعال)

شهرک اکباتان – کدپستی ۱۳۹۶ (۱۲۹۵۰ شماره‌ فعال)

فلکه دوم صادقیه – کدپستی ۱۴۵۱ (۲۴۵۱۹ شماره‌ فعال)

فلکه ۲ صادقیه اشرفی – کدپستی ۱۴۶۱ (۱۶۱۳۸ شماره‌ فعال)

خ سازمان آب – کدپستی ۱۴۶۳ (۱۶۷۴۶ شماره‌ فعال)

کاشانی – ستاری – کدپستی ۱۴۷۱ (۲۷۴۸۱ شماره‌ فعال)

اشرفی – ۲۲ بهمن – کدپستی ۱۴۷۳ (۴۱۴۶۴ شماره‌ فعال)

جنت آباد جنوبی – کدپستی ۱۴۷۴ (۲۲۷۱۵ شماره‌ فعال)

جنت آباد شمالی – کدپستی ۱۴۷۵ (۲۴۰۶۴ شماره‌ فعال)

سردار جنگل – کدپستی ۱۴۷۶ (۲۸۶۴۴ شماره‌ فعال)

سیمون بولیوار – کدپستی ۱۴۷۷ (۲۵۸۲۴ شماره‌ فعال)

شهران – کدپستی ۱۴۷۸ (۲۰۵۳۵ شماره‌ فعال)

کاشانی – کدپستی ۱۴۷۹ (۱۷۲ شماره‌ فعال)

فلکه دوم آریاشهر – کدپستی ۱۴۸۱ (۲۹۳۰۸ شماره‌ فعال)

بلوار فردوس – کدپستی ۱۴۸۳ (۲۹۴۰۴ شماره‌ فعال)

شهر زیبا – کدپستی ۱۴۸۵ (۷۱۰۹ شماره‌ فعال)

شهر زیبا بلوار تعاون – کدپستی ۱۴۸۶ (۸۴۶۴ شماره‌ فعال)

بلوار تعاون – شهر زیبا – کدپستی ۱۴۸۷ (۱۳۵۲۴ شماره‌ فعال)

کن – کدپستی ۱۴۸۸ (۵۹۶۱ شماره‌ فعال)

اکباتان – فاز ۱ – کدپستی ۱۴۹۳ (۵۰۷۳ شماره‌ فعال)