اخبار اقتصادی

اظهانامه مالیاتی حداکثر ۲٫۵ درصد مودیان صحت سنجی خواهد شد +جزئیات

به گزارش خبرگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دستورالعمل موضوع تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۸۸/۷/۲۱ از سوی وزیر اقتصاد ابلاغ شد.

در این دستورالعمل مورخ ۱۳ خردادماه ۹۹ آمده است:

ماده ۱) معانی واژه ها و اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح ذیل می باشد

الف – سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور

ب- قانون: قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۶۸/۷/۲۱ مجلس شورای اسلامی

پ- کارپوشه مودیان: سامانه ای جهت تبادل اطلاعات میان مودبان و سازمان طبق بند (ب) ماده ۱ قانون.

ت – شرکت معتمد: طبق بند (ج) ماده ۱ قانون

د. سامانه مودیان: طبق بند (پ) ماده ۱ قانون

ج- مرکز: مرکز تنظیم مقررات موضوع ماده ۲۷ قانون.

ماده ۲) سازمان مجاز است ظرف یک ماه از آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد هر سال، نسبت به انتخاب حداکثر دو نیم درصد (۲٫۵%) مودیان عضو سامانه مودیان که اظهارنامه مالیاتی عملکرد همان سال خود را در موعد مقرر تسلیم نموده اند، به صورت تصادفی (سیستمی، خوشه ای و به قید قرعه) جهت انطباق، رسیدگی و بررسی صحت اسناد اظهار شده در سامانه مودیان، اقدام نماید.

ماده ۳) اداره امور مالیاتی به منظور حصول اطمینان از صحت اسناد اظهار شده در سامانه مودیان می بایست تاریخ مراجعه برای بررسی دفاتر و اسناد و مدارک درخواستی (حسب مورد) را با رعایت آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم به مودی ابلاغ نماید.

ماده ۴) اداره امور مالیاتی می بایست دفاتر و اسناد و مدارک سال مراجعه و سال مورد رسیدگی را انطباق و رسیدگی نماید.

تبصره: در صورتی که با انطباق و رسیدگی دفاتر و اسناد و مدارک مودی در سال های مورد بررسی مشخص گردد بین اطلاعات مندرج در دفاتر و اسناد و مدارک و کارپوشه مغایرت وجود نداشته و همچنین اظهارنامه مالیاتی مودی نیز در چارچوب مقررات قانونی تنظیم شده باشد، اداره امور مالیاتی نسبت به تنظیم گزارش انطباق و تایید اظهارنامه مالیاتی اقدام خواهد نمود. در غیر این صورت اداره امور مالیاتی باید برابر مقررات اقدام نماید

ماده ۵) در صورت استنکاف مودی از ارائه دفاتر و اسناد و مدارک و یا عدم حضور مودی در محل، اداره امور مالیاتی حسب قوانین و مقررات مالیاتی و این قانون اقدام می نماید.

انتهای پیام/

www.tehranstar.com