اخبار اقتصادی

اختصاصی/چه تعداد ایرانی صاحب سهام عدالت یک میلیون تومانی هستند؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از شروع فرایند آزادسازی سهام عدالت پس از ۱۳ سال حالا گروه های مختلفی از مردم دارای برگهای باارزش تقریبی  500 هزار  تومان و یک میلیون تومانی هستند.

پیگیری ها از ستاد آزاد سازی سهام عدالت نشان می دهد، حدود ۶ میلیون نفر دارای سهام یک میلیون تومانی می باشند.

از سوی دیگر سهام ۵۳۲ هزار تومانی مربوط به  22.5 میلیون نفر، سهام ۴۹۲ هزار تومانی متعلق به حدود ۱۰ میلیون نفر و همچنین ۴۹۲ هزار تومانی مربوط حدود ۱۰ میلیون نفر میباشند.

بر این اساس بیش از ۴۲ میلیون نفر سهام غیر از یک میلیون تومانی در اختیار دارند.

انتهای پیام/

www.tehranstar.com