صادرات و واردات کشورها

آموزش صادرات با کتاب exporting

کتاب جامع صادرات به بحث و آموزش روشهای مختلف صادرات محصولات می پردازد

آمادگی برای صادرات
نوشتن بیزینس پلن
آنلاین مارکتینگ
انتخاب محصول
انتخاب بازار

و تمامی مسیر در این کتاب توضیح داده شده است

دانلود کتاب جامع صادرات exporting