اخبار اقتصادی

وزارت نفت بخشی از درآمد صادرات فرآورده‌ها را به سازمان هدفمندی نداد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۷، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران  بخشی از منابع حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی در سال ۹۷ را به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نکرده است. 

در بخشی از این گزارش آمده است:

منابع تحقّق یافته قانون هدفمند کردن یارانه ها بالغ بر هشتاد و هفت هزار و یکصد و سی و شش میلیارد (۸۷٫۱۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان بوده است. میزان مصارف قانون هدفمندکردن یارانه ها به تفکیک بخش‌های مختلف، به شرح جدول شماره (۷) است.

شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران بخشی از منابع حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی به مبلغ چهارصد و چهارده میلیارد (۴۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان، یک میلیون و دویست و بیست و نه هزار (۱٫۲۲۹٫۰۰۰) دلار، یازده میلیون و پانصد و پنجاه و هشت هزار (۱۱٫۵۵۸٫۰۰۰) یورو و بیست و دو میلیون و سیصد و هفتاد و چهار هزار (۲۲٫۳۷۴٫۰۰۰) درهم را وصول کرده، لیکن به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نکرده است. 

قانونگذار در تبصره (۱) بند (ب) ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه، دولت را مکّلف نموده تا سهم سازمان هدفمندسازی یارانه ها از دریافت را هر ساله در ردیف شماره ۲۱۰۱۰۲ منابع بودجه عمومی و مصارف مرتبط به آن را در ردیف‌های مستقل و جداگانه در ارقام بودجه عمومی دولت درج کند؛ لیکن در قوانین بودجه سال های ۱۳۹۶ لغایت ۱۳۹۸ و لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، این حکم عملیاتی نشده است.

انتهای پیام/

www.tehranstar.com