اخبار اقتصادی

ورود، خروج و یا ماندن در FATF هیچ تاثیری در وضعیت ایران ندارد

به گزارش خبرگزاری تسنیم، شهرام شریعتی در مصاحبه با رادیو با اشاره به شرایط بین المللی کشور و تحریم هایی که علیه ایران توسط آمریکا اعمال شده است، گفت: ورود، خروج و یا ماندن در FATF هیچ تأثیری در وضعیت کشور نخواهد داشت زیرا در حال حاضر هیچ تراکنش مالی مستقیم ایران با بانک های بین المللی انجام نمی شود.

این عضو هیئت علمی دانشگاه با تأکید بر بی تأثیر بودن وجود یا عدم وجود FATF در شرایط فعلی گفت: در شرایطی که در تحریم قرار داریم نمی توانیم تراکنش مالی داشته باشیم و بنابراین باید FATF را رد کنیم چون این قانون قصد دارد کنترل مالی انجام دهد.

وی افزود: اقتصاد کشور در حال حاضر بیمار است اما با FATF نمی توان آن را درمان کرد.

وی همچنین تصریح کرد: اگر بخواهیم از موضع ایدئولوژیک وارد این موضوع شویم، نباید FATF را پذیرفت زیرا پذیرش آن، زورگویی آشکار آمریکا محسوب می شود و امکان تراکنش مالی با گروه ها و جریان های مقاومت را نخواهیم داشت.

انتهای پیام/

www.tehranstar.com