اخبار اقتصادی

هواشناسی ایران ۹۸/۱۱/۲۲|تداوم بارش برف و کاهش ناگهانی دما در کشور

مراکز استان هواشناسی امروز ۹۸/۱۱/۲۲ هواشناسی فردا ۹۸/۱۱/۲۳ هواشناسی ۹۸/۱۱/۲۴ هواشناسی اراک نیمه‌ابری تا ابری همراه با رگبار برف، وزش باد شدید و کاهش دما صاف تا کمی ابری صاف تا نیمه‌ابری هواشناسی اردبیل ابری و مه‌آلود و بارش برف صاف تا نیمه‌ابری و وزش باد شدید صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد شدید هواشناسی ارومیه بارش برف و مه‌رقیق صاف تا نیمه‌ابری صاف تا قسمتی ابری با احتمال بارش پراکنده هواشناسی اصفهان قسمتی ابری گاهی افزایش ابر کمی‌ابری و وزش باد کمی‌ابری و وزش باد هواشناسی اهواز صاف تا قسمتی ابری صاف تا کمی ابری صاف تا کمی ابری هواشناسی ایلام بارش پراکنده گاهی وزش باد شدید قسمتی ابری قسمتی ابری هواشناسی بجنورد نیمه‌ابری تا ابری همراه با بارش بر و در ارتفاعات کولاک برف ابری همراه با وزش باد و احتمال بارش پراکنده صاف تا کمی ابری هواشناسی بندرعباس ابری همراه با بارش باران صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد شدید صاف همراه با وزش باد و کاهش دما هواشناسی بوشهر صاف تا قسمتی ابری صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد صاف تا قسمتی ابری و وزش باد هواشناسی بیرجند نیمه‌ابری، وزش باد شدید و رگبار و رعدوبرق کمی‌ابری گاهی افزایش باد صاف تا کمی ابری همراه با افزایش دما هواشناسی تبریز ابری گاهی بارش برف صاف تا نیمه‌ابری گاهی وزش باد شدید صاف تا قسمتی ابری با احتمال بارش پراکنده هواشناسی تهران ابری با بارش پراکنده و وزش باد شدید به تدریج کاهش ابر قسمتی ابری در برخی ساعات وزش باد شدید قسمتی ابری در بعدازظهر افزایش ابر و گاهی وزش باد هواشناسی خرم‌آباد ابری در برخی ساعات بارش برف و وزش باد شدید صاف گاهی وزش باد صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد هواشناسی رشت ابری و بارش برف و وزش باد صاف تا نیمه‌ابری همراه با وزش باد شدید و افزایش دما صاف تا نیمه‌ابری همراه با وزش باد شدید موقتی هواشناسی زاهدان ابری در برخی ساعات بارش باران کمی‌ابری همراه با وزش باد شدید و گردوخاک قسمتی ابری گاهی وزش باد و کاهش دما هواشناسی زنجان ابری همراه با بارش برف و کولاک برف در ارتفاعات صاف همراه با کاهش دما نیمه‌ابری همراه با وزش باد و احتمال بارش پراکنده هواشناسی ساری ابری همراه با بارش برف و کاهش دما کمی‌ابری تا نیمه‌ابری صاف تا قسمتی ابری هواشناسی سمنان ابری در برخی ساعات بارش برف و وزش باد صاف تا قسمتی ابری صاف تا قسمتی ابری هواشناسی سنندج نیمه‌ابری تا ابری همراه با وزش باد و کاهش دما قسمتی ابری همراه با کاهش دما نیمه‌ابری تا ابری همراه با بارش باران و برف هواشناسی شهرکرد قسمتی ابری تا نیمه‌ابری در برخی ساعات بارش برف و باد شدید موقتی قسمتی ابری گاهی وزش باد قسمتی ابری گاهی وزش باد هواشناسی شیراز صاف همراه با وزش باد صاف همراه با وزش باد صاف همراه با وزش باد هواشناسی قزوین نیمه‌ابری تا ابری با بارش پراکنده صاف تا قسمتی ابری کمی‌ابری تا نیمه‌ابری همراه با وزش باد هواشناسی قم نیمه‌ابری تا ابری همراه با بارش پراکنده و وزش باد شدید موقتی صاف تا قسمتی ابری کمی‌ابری تا نیمه‌ابری همراه با وزش باد هواشناسی کرج ابری و مه‌آلود در برخی ساعات رگبار برف کمی‌ابری تا نیمه‌ابری کمی‌ابری گاهی افزایش ابر و وزش دما هواشناسی کرمان کمی‌ابری و وزش باد شدید صاف تا کمی ابری در برخی ساعات وزش باد صاف تا کمی‌ابری در برخی ساعات وزش باد هواشناسی کرمانشاه قسمتی ابری تا نیمه‌ابری صاف تا قسمتی ابری نیمه‌ابری تا ابری و احتمال بارش پراکنده هواشناسی گرگان ابری همراه با بارش باران و برف نیمه‌ابری همراه با بارش باران و برف صاف تا قسمتی ابری هواشناسی مشهد نیمه‌ابری تا ابری در برخی ساعات بارش پراکنده گاهی افزایش باد نیمه‌ابری و مه‌آلود به تدریج کاهش ابری صاف تا کمی ابری گاهی افزایش باد هواشناسی همدان نیمه‌ابری تا ابری گاهی رگبار برف و وزش باد شدید و کاهش دما صاف تا کمی‌ابری صاف تا نیمه‌ابری هواشناسی یایسوج صاف تا قسمتی ابری صاف و کاهش دما همراه با وزش باد موقتی صاف در برخی ساعات وزش باد شدید هواشناسی یزد کاهش دما در برخی ساعات وزش باد شدید صاف تا کمی‌ابری همراه با کاهش دما صاف همراه با افزایش دما

www.tehranstar.com