اخبار اقتصادی

هواشناسی ایران ۹۸/۱۱/۱۹|بارش سنگین برف تا سه‌شنبه/کاهش ۱۵درجه‌ای دما

مراکز استان هواشناسی امروز  98/11/19 هواشناسی فردا ۹۸/۱۱/۲۰ هواشناسی دوشنبه ۹۸/۱۱/۲۱ هواشناسی اراک قسمتی ابری تا ابری در برخی ساعات رگبار باران، برف و وزش باد شدید ابری با بارش پراکنده قسمتی ابری تا ابری، رگبار برف هواشناسی اردبیل نیمه‌ابری تا ابری، وزش باد شدید، گاهی مه‌آلود، بارش برف و باران ابری و مه‌آلود/ وزش باد، بارش برف و باران ابری و مه‌آلود، بارش برف و کاهش دما هواشناسی ارومیه ابری همراه با وزش باد و برف و باران ابری همراه با وزش باد و بارش برف و باران و کاهش دما ابری همراه با برف و وزش باد شدید هواشناسی اصفهان ابری همراه با وزش باد و بارش برف و باران ابری همراه با وزش باد/ بارش برف و کاهش دما قسمتی ابری گاهی وزش باد هواشناسی اهواز قسمتی ابری تا نیمه‌ابری/ احتمال رعدوبرق و بارش نیمه‌ابری با بارش پراکنده کمی ابری تا قسمتی ابری و وزش باد هواشناسی ایلام بارش باران در ارتفاعات بارش برف و وزش شدید باد بارش برف و کاهش دما قسمتی ابری به‌تدریج نیمه‌ابری هواشناسی بجنورد صاف تا قسمتی ابری در برخی ساعات افزایش ابر و وزش باد شدید نیمه‌ابری تا ابری در بعدازظهر وزش باد شدید و بارش برف و باران ابری همراه با وزش باد/بارش برف در ارتفاعات کولاک برف هواشناسی بندرعباس صاف تا قسمتی ابری در بعدازظهر افزایش باد قسمتی ابری با احتمال بارش خفیف ابری همراه با افزایش باد/رگبار و رعدوبرق هواشناسی بوشهر نیمه‌ابری همراه با وزش باد نیمه‌ابری همراه با وزش باد و کاهش دما صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد هواشناسی بیرجند صاف به‌تدریج باد شدید و افزایش ابر افزایش ابر، وزش باد شدید در برخی ساعات غبارآلود و اواخر وقت رگبار و رعدوبرق نیمه‌ابری در برخی ساعات ابری/ رگبار و رعدوبرق هواشناسی تبریز ابری تا نیمه‌ابری/ بارش باران و برف و وزش باد شدید موقتی نیمه‌ابری تا ابری/ بارش برف گاهی وزش باد شدید و مه‌آلود ابری تا نیمه‌ابری/بارش برف در برخی ساعات مه‌آلود هواشناسی تهران کمی ابری به‌تدریج افزایش ابری وزش باد/ گاهی رگبار باران و وزش باد شدید نیمه‌ابری تا ابری و وزش باد/ گاهی بارش برف و باران و وزش باد شدید نیمه‌ابری تا ابری/ گاهی بارش برف و باران هواشناسی خرم‌آباد

ابری همراه با بارش باران/ وزش باد شدید همراه با وزش باد شدید

ابری همراه با بارش باران و برف/کاهش دما ابری در بعدازظهر بارش باران و برف گاهی وزش باد شدید و کاهش دما هواشناسی رشت قسمتی ابری تا ابری/به‌تدریج بارش باران و کاهش دما ابری و مه‌آلود/وزش باد و باران و برف ابری و مه‌آلود و بارش برف هواشناسی زاهدان صاف  وزش باد شدید موقتی صاف  و وزش باد در برخی مناطق با گردوخاک قسمتی ابری/ گرد و خاک هواشناسی زنجان ابری همراه با وزش باد شدید/بارش برف و باران و کولاک برف در ارتفاعات ابری گاهی وزش باد شدید و بارش برف و کولاک برف ابری و مه‌آلود/ در بعدازظهر بارش برف و وزش باد شدید هواشناسی ساری صاف تا قسمتی ابری اوایل شب وزش باد شدید و به‌تدریج ابری و بارش باران ابری همراه با بارش باران و گاهی دما و وزش باد شدید ابری همراه با بارش برف و باران و وزش باد هواشناسی سمنان صاف تا قسمتی ابری نیمه‌ابری، وزش باد شدید موقتی نیمه‌ابری تا ابری در برخی ساعات بارش برف هواشناسی سنندج ابری همراه با بارش باران و برف/وزش باد شدید، احتمال رعدوبرق نیمه‌ابری تا ابری بارش برف و وزش باد نیمه‌ابری تا ابری با احتمال بارش باران و برف و وزش باد موقتی هواشناسی شهرکرد نیمه‌ابری تا ابری در برخی ساعات برف و گاهی وزش باد شدید قسمتی ابری تا نیمه‌ابری همراه با بارش پراکنده قسمتی ابری تا نیمه‌ابری گاهی وزش باد هواشناسی شیراز قسمتی ابری همراه با وزش باد به‌تدریج افزایش ابر و احتمال بارش پراکنده نیمه‌ابری گاهی وزش باد صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد هواشناسی قزوین نیمه‌ابری همراه با وزش باد شدید/ بارش برف و باران نیمه‌ابری همراه با وزش باد شدید و احتمال بارش پراکنده ابری همراه با وزش باد شدید اواسط روز بارش برف هواشناسی قم صاف/ بارش پراکنده و وزش باد شدید نیمه‌ابری تا ابری/بارش برف و باران قسمتی ابری تا نیمه‌ابری در برخی ساعات رگبار باران هواشناسی کرج به‌تدریج ابری در برخی ساعات وزش باد شدید و رگبار باران و رعدوبرق نیمه‌ابری تا ابری در برخی ساعات وزش باد و بارش برف نیمه‌ابری تا ابری/ وزش باد در برخی ساعات رگبار برف هواشناسی کرمان نیمه‌ابری همراه با وزش باد شدید نیمه‌ابری و وزش باد شدید کمی ابری تا قسمتی ابری هواشناسی کرمانشاه ابری در برخی ساعات وزش باد و بارش باران ابری در برخی ساعات بارش برف و باران نیمه‌ابری تا ابری در برخی ساعات وزش باد با احتمال رگبار برف هواشناسی گرگان کمی ابری همراه با وزش باد شدید ابری همراه با بارش باران و برف ابری همراه با بارش باران و برف/وزش باد شدید و مه‌آلود هواشناسی مشهد صاف تا قسمتی ابری وزش باد شدید قسمتی ابری گاهی وزش باد شدید/بارش پراکنده در اواخر وقت نیمه‌ابری تا ابری همراه با بارش باران و برف گاهی افزایش باد هواشناسی  همدان ابری وزش باد شدید و بارش برف و باران ابری همراه با وزش باد شدید و بارش پراکنده ابری در برخی ساعات بارش برف و باران هواشناسی یاسوج نیمه‌ابری تا ابری همراه با بارش باران نیمه‌ابری تا ابری وزش باد نیمه‌ابری تا ابری هواشناسی یزد صاف تا قسمتی ابری نیمه‌ابری گاهی وزش باد شدید صاف تا کمی ابری همراه با افزایش باد

www.tehranstar.com