اخبار اقتصادی

هواشناسی ایران ۹۸/۱۱/۱۸|آغاز بارش برف و باران و کاهش ۱۵ درجه ای دما

مراکز استان هواشناسی امروز ۹۸۱/۱۱/۱۸ هواشناسی فردا ۹۸/۱۱/۱۹ هواشناسی یکشنبه ۹۸/۱۱/۲۰ هواشناسی اراک صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد قسمتی ابری تا ابری در برخی ساعات رگبار باران، برف و وزش باد شدید ابری با بارش پراکنده هواشناسی اردبیل صاف تا نیمه ابری و وز باد شدید نیمه ابری تا ابری، وزش باد شدید، گاهی مه آود بارش برف و باران ابری و مه آلود/ وزش باد بارش برف و باران هواشناسی ارومیه نیمه ابری به تدریج ابری بارش باران و برف ابری همراه با وزش باد و برف و باران ابری همراه با وزش باد/ بارش برف و کاهش دما هواشناسی اصفهان صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد ابری همراه با وززش باد و بارش برف و باران ابری همراه با وزش باد و بارش برف و باران و کاهش دما هواشناسی اهواز قسمتی ابری تا نیمه ابری/ احتمال بارش خفیف باران قسمتی ابری تا نیمه ابری/ احتمال رعدوبرق و بارش نیمه ابری با بارش پراکنده هواشناسی ایلام قسمتی ابری همراه با وزش باد شدید بارش باران در ارتفاعات بارش برف و وزش شدید باد بارش برف و کاهش دما هواشناسی بجنورد صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد شدید صاف تا قسمتی ابری در برخی ساعات افزایش ابر و وزش باد شدید نیمه ابری تا ابری در بعدازظهر وزش باد شدید و بارش برف و باران هواشناسی بندرعباس صاف صاف تا قسمتی ابری در بعدازظهر افزایش باد قسمتی ابری با احتمال بارش خفیف هواشناسی بوشهر کمی ابری تا نیمه ابری احتمال بارش پراکنده نیمه ابری همراه با وزش باد نبیمه ابری همراه با وزش باد و کاهش دما هواشناسی بیرجند صاف همراه با افزایش دما صاف به تدریج باد شدید و افزایش ابر افزایش ابر، وزش باد شدید در برخی ساعات غبارآلود و اواخر وقت رگبار و رعدوبرق هواشناسی تبریز کمی ابری تا نیمه ابری ابری تا نیمه ابری/ بارش باران و برف و وزش باد شدید موقتی نیمه ابری تا ابری/ بارش برف گاهی وزش باد شدید و مه آلود هواشناسی تهران صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد کمی ابری به تدریج افزایش ابری وزش باد/ گاهی رگبار باران و وزش باد شدید نیمه ابری تا ابری و وزش باد/ گاهس بارش برف و باران و وزش باد شدید هواشناسی خرم آباد قسمتی ابری تا نیمه ابری ابری همراه با بارش باران/ وزش باد شدید همراه با وزش باد شدید ابری هماره با بارش باران و برف/کاهش دما هواشناسی رشت صاف تا نیمه ابری/وزش باد به تدریج افزایش ابری قسمتی ابری تا ابری/به تدریج بارش باران و کاهش دما ابری و مه آلود/وزش باد و باران و برف هواشناسی زاهدان صاف و افزایش دما اف  وزش باد شدید موقتی صاف  و وزش باد در برخی مناطق با گردوخاک هواشناسی زنجان اف تا قسمتی ابری به تدریج وزش باد شدید ابری همراه با وزش باد شدید/بارش برف و باران و کولاک برف در ارتفاعات ابری گاهی وزش باد شدید و بارش برف و و کولاک برف هواشناسی ساری اف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد و افزایش دما اف تا قسمتی ابری اوایل شب وزش باد شدید و به تدریج ابری و بارش باران ابری همراه با بارش باران و کاهی دما و وزش باد شدید هواشناسی سمنان اف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد صاف تا قسمتی ابری نیمه ابری وزش باد شدید موقتی هواشناسی سنندج نیمه ابری تا ابری همراه با وزش باد ابری همراه با بارش باران و برف/وزش باد شدید احتمال رعدوبرق نیمه ابری تا ابری بارش برف و وزش باد هواشناسی شهرکرد قسمتی ابری تا نیمه ابری همراه با وزش باد نیمه ابری تا ابری در برخی ساعات ربار برف و گاهی وزش باد شدید قسمتی ابری تا نیمه ابری همراه با بارش پراکنده هواشناسی شیراز صاف گاهی وزش باد قسمتی ابری همراه با وزش باد به تدریج افزایش ابر و احتمال بارش پراکنده نیمه ابری گاهی وزش باد هواشناسی قزوین صاف با وزش باد شدید نیمه ابری همراه با وزش باد شدید/ بارش برف و باران نیمه ابری همراه با وزش باد شدید و احتمال بارش پراکنده هواشناسی قم صاف در برخی ساعات وزش باد صاف/ بارش پراکنده و وزش باد شدید نیمه ابری تا ابری/بارش برف و باران هواشناسی کرج صاف تتا قسمتی ابری وزش باد به تدریج ابری در برخی ساعات وزش باد شدید و رگبار باران و رعدوبرق نیمه ابری تا ابری در برخی ساعات وزش باد و بارش برف هواشناسی کرمان صاف تا کمی ابری صاف تا کمی ابری نیمه ابری همراه با وزش باد شدید نیمه ابری و وزش باد شدید هواشناسی کرمانشاه قسمتی ابری همراه با وزش باد شدید ابری در برخی ساعات وزش باد و بارش باران ابری در برخی ساعات بارش برف و باران هواشناسی گرگان صاف تا قسمتی ابری وزش باد کمی ابری همراه با وزش باد شدید ابری همراه با بارش باران و برف هواشناسی مشهد صاف تا کمی ابری صاف تا قسمتی ابری وزش باد شدید قسمتی ابری گاهی وزش باد شدید/بارش پراکنده در اواخر وقت هواشناسی همدان صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد ابری وزش باد شدید و بارش برف و باران ابری همراه با وزش باد شدید و بارش پراکنده هواشناسی یاسوج صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد نیمه ابری تا ابری همراه با بارش باران نیمه ابری تا ابری وزش باد هواشناسی یزد صاف گاهی وزش باد صاف تا قسمتی ابری نیمه ابری گاهی وزش باد شدید

www.tehranstar.com