اخبار اقتصادی

هواشناسی ایران ۹۸/۱۱/۱۶|برف و باران ۵ روزه در مناطق مختلف کشور/تهران شنبه بارانی می‌شود

مراکز استان هواشناسی امروز ۹۸/۱۱/۱۶ هواشناسی فردا ۹۸/۱۱/۱۷ هواشناسی جمعه ۹۸/۱۱/۱۸ هواشناسی اراک صاف تا کمی ابری صاف تا کمی ابری صاف تا کمی ابری هواشناسی  اردبیل صاف تا نیمه ابری همراه با وزش باد وزش باد شدید نیمه‌ابری همراه با وزش باد شدید موقتی هواشناسی ارومیه   صاف تا قسمتی ابری در بعدازظهر افزایش باد نیمه ابری تا ابری همراه با بارش برف و باران و وزش باد هواشناسی اصفهان صاف تا نیمه ابری غبار صبحگاهی در بعدازظهر وزش باد کمی ابری تا قسمنی ابری هواشناسی اهواز صاف تا قسمتی ابری همراه با مه رقیق صاف همراه با وزش باد به تدریج افزایش ابر با احتمال بارش پراکنده کمی ابری تا قسمتی ابری هواشناسی ایلام کمی ابری صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد کمی ابری همراه با وزش باد شدید/در اواخر وقت ابری همراه با بارش باران و برف هواشناسی بجنورد صاف تا قسمتی ابری صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد صاف تا کمی ابری هواشناسی بندرعباس صاف تا کمی ابری همراه با مه صبحگاهی صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی در بعدازظهر وزش باد صاف تا کمی ابری هواشناسی بوشهر صاف تا قسمتی  ابری غبار محلی قسمتی ابری گاهی نیمه‌ابری هواشناسی بیرجند صاف تا کمی ابری همراه با افزایش دما صاف در بعدازظهر افزایش باد صاف تا کمی ابری هواشناسی تبریز قسمتی ابری تا نیمه‌ابری همراه با وزش باد صاف تا قسمتی ابری در بعدازظهر افزایش باد کمی ابری تا قسمتی ابری در بعداظهر افزیش ابر/ واخر وقت بارش برف وباران هواشناسی تهران کمی ابری تا نیمه‌ابری همراه با وزش باد صاف تا قسمتی ابری در بعدازظهر افزایش باد کمی ابری هواشناسی خرم‌آباد صاف تا نیمه ابری گاهی وزش باد صاف تا قسمتی ابری در بعدازظهر افزایش باد نیمه ابری با احتمال بارش پراکنده هواشناسی رشت صاف تا نیمه ابری همراه با افزایش ابر و دما وزش باد شدید کمی ابری تا نیمه ابری همراه با وزش باد شدید هواشناسی زاهدان قسمتی ابری صاف صاف و افزایش دما هواشناسی زنجان قسمتی ابری در بعدازظهر وزش باد شدید صاف در بعدازظهر افزایش باد صاف در بعدازظهر افزایش ابر/ اواخر وقت وزش باد شدید هواشناسی ساری صاف تا قسمتی ابری صاف در بعدازظهر افزایش باد صاف تا قسمتی ابری همراه با افزایش دما هواشناسی سنندج صاف تا قسمتی ابری تا نیمه ابری در پاره‌ای نقاط مه آلود همراه با وزش باد صاف تا قسمتی ابری، همراه با افزایش دما و وزش باد صاف تا قسمتی ابری و وزش باد شدید موقتی هواشناسی شهرکرد صاف گاهی وزش باد صاف تا کمی ابری در بعدازظهر افزایش باد ابری و مه آلود/ وزش باد شدید/ باران و برف و کولاک برف در ارتفاعات هواشناسی شیراز صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد صاف در بعدازظهر افزایش باد قسمتی ابری تا نیمه ابری هواشناسی قزوین   صاف در بعدازظهر افزایش باد صاف تا قستی ابری هواشناسی قم صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد صاف در بعدازظهر افزایش باد صاف تا کمی ابری هواشناسی کرج کمی ابری تا قسمتی ابری صاف در بعدازظهر افزایش باد صاف همراه با وزش باد هواشناسی کرمان صاف تا کمی ابری صاف در بعدازظهر افزایش بادد کمی ابری تا قسمتی ابری هواشناسی کرمانشاه کمی ابری تا قسمتی ابری در برخی ساعات افزایش ابری و وزش باد صاف در بعدازظهر افزایش باد صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد در برخی ساعات هواشناسی گرگان صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد و مه صبحگاهی صاف تا کمی ابری در بعدازظهر افزایش باد نیمه ابری تا ابری با بارش پراکنده هواشناسی مشهد قسمتی ابری تا نیمه ابری صاف در بعدازظهر افزایش باد صاف تا قسمتی ابری هواشناسی همدان صاف در بعدازظهر افزایش باد صاف در بعدازظهر افزایش باد قسمتی ابری/ وزش باد شدید/ اواخر وقت احتمال بارش برف وباران هواشناسی یاسوج صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد صاف در بعدازظهر افزایش باد صاف تا کمی ابری هواشناسی یزد صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد صاف همراه با افزایش دما صاف اهی وزش باد

www.tehranstar.com