اخبار اقتصادی

هواشناسی ایران ۹۸/۱۱/۱۰| برف ۳ روزه ۲۰ استان را فرا می‌گیرد

مرکز استان پنجشنبه ۹۸/۱۱/۱۰ جمعه ۹۸/۱۱/۱۱ شنبه ۹۸/۱۱/۱۲ هواشناسی اراک صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد قسمتی ابری تا ابری همراه با وزش باد قسمتی ابری تا ابری، وزش باد شدید موقتی گاهش بارش برف و باران هواشناسی اردبیل صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد شدید در بعدازظهر نیمه ابری تا ابری همراه با وز باد شدید موقتی نمه آلود همراه با کاهش دما در بعدازظهر و بارش باران و برف هواشناسی ارومیه قسمتی ابری همراه با مه صبحگاهی ابری همراه با بارش برف و وزش باد ابری و مه‌آلود در برخی ساعات بارش برف و وزش باد هواشناسی اصفهان کمی ابری تا قسمتی ابری گاهی وزش باد صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد صاف تا قسمتی ابری همراه با وز باد هواشناسی اهواز نیمه ابری صاف همراه با مه رقیق بری همراه با بارش پراکنده هواشناسی ایلام صاف قسمتی ابری در اواخر وقت افزایش ابر و وزش باد شدید ابری همراه با وزش باد شدید و بارش باران و برف هواشناسی قسمتی ابری تا نیمه ابری صاف تا قسمتی ابری در بعدازظهر افزایش باد صاف تا قسمتی ابری به تدریج افزایش ابر و افزایش باد هواشناسی صاف در بعدازظهر افزایش ابر صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد هواشناسی بوشهر کمی ابری تا قسمتی ابری همراه با وزش باد صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد و مه صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد و مه هواشناسی بیرجند نیمه ابری تا ابری صاف تا قسمتی ابری صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد هواشناسی تبریز صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد نیمه تا قسمتی ابری وزش باد و بارش برف و مه‌آلود ابری و مه‌آلود گاهی بارش برف و وزش باد هواشناسی تهران کمی ابری تا اواسط روز وزش باد در جهت نیمه ابری به تدریج ابری در برخی ساعات بارش برف و باران نیمه ابری گاهی وزش باد هواشناسی خرم‌آباد کمی ابری تا قسمتی ابری همراه با افزایش وزش باد قسمتی ابری به تدریج افزایش ابر و وزش باد به تدریج ابری همراه با رگبار باران و رگبار برف گاهی رعدوبرق و وزش باد شدید هواشناسی رشت صاف تا قسمتی ابری گاهی افزایش ابر و وزش باد صاف تا نیمه ابری در برخی ساعات وزش باد شدید نیمه ابری تا  قسمتی ابری و مه آلود در برخی ساعات بارش باران هواشناسی زاهدان کمی ابری با وزش باد صاف صاف و وزش باد هواشناسی زنجان صاف در بعدازظهر وزش باد صاف در بعدازظهر وزش باد قسمتی ابری تا ابری گاهی بارش برف  و وزش باد شدید هواشناسی ساری صاف تا قسمتی ابری با افزایش دما صاف تا قسمتی ابری با افزایش دما قسمتی ابری به تدریج ابری همراه با بارش باران و کاهش دما هواشناسی سمنان نیمه ابری گاهی وزش باد صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد بری تا قسمتی ابری هواشناسی سنندج قسمتی ابری تا نیمه ابری همراه با وزش باد شدید موقتی نیمه ابری تا ابری در بعدازظهر وزش باد شدید و بارش باران و برف ابری و مه‌آلود همراه با وزش باد هواشناسی شیراز قسمتی ابری گاهی وزش باد صاف تا کمی ابری صاف تا قسمتی ابری هواشناسی قزوین صاف گاهی وزش باد نیمه ابری تا ابری نیمه ابری در اواخر وقت ابری همراه با بارش برف و باران هواشناسی قم صاف در برخی ساعات وزش باد شدید صاف در برخی ساعات وزش باد شدید قسمتی ابری تا نیمه ابری با احتمال بارش پراکنده هواشناسی کرج نیمه ابری گاهی وزش باد شدید کمی ابری تا نیمه ابری و وزش باد نیمه ابری تا ابری و مه رقیق در برخی ساعات وزش باد و بارش باران و برف هواشناسی کرمان صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد صاف تا قسمتی ابری صاف تا قسمتی ابری هواشناسی کرمانشاه صاف تا قسمتی ابری نیمه ابری در برخی ساعات وزش باد و افزایش ابر با بارش باران و برف نیمه ابری تا ابری در برخی ساعات وزش باد و باران و برف هواشناسی گرگان صاف تا قسمتی ابری هراه با وزش باد و مه‌آلود صاف تا قسمتی ابری هراه با وزش باد و مه‌آلود نیمه ابری تا ابری گاهی بارش برف و باران هواشناسی مشهد قسمتی ابری به تدریج افزایش ابر نیمه ابری همراه با مه رقیق قسمتی ابری هواشناسی همدان قسمتی ابری گاهی وزش باد قسمتی ابری گاهی وزش باد نیمه ابری با احتمال بارش پراکنده هواشناسی یاسوج صاف تا قسمتی ابری صاف تا قسمتی ابری

افزایش ابر به تدریج بارش برف و باران

هواشناسی یزد نیمه ابری به تدریج صاف تا کمی ابری با افزایش دما صاف تا کمی ابری صاف تا کمی ابری

www.tehranstar.com