اخبار اقتصادی

همتی: رشد تولیدات صنعتی بعد از ۱۸ ماه مثبت شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس کل بانک مرکزی در توئیتی نوشت: رشد منفی تدریجا کاهنده، در دی ماه ۹۸، رقم ۲/۳ درصد رشد مثبت را نسبت به دیماه ۹۷ ثبت کرد.

www.tehranstar.com