اخبار اقتصادی

هرکس از مالیات فرار کند خائن به کشور است

به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی آقامحمدی در مصاحبه با رادیو در رابطه با الزامات بازنگری در سیاست های اقتصادی کشور بر اساس بیایه گام دوم اظهار کرد: نسل گذشته دوره ای ۴۰ سال از تجربه انقلاب را با خود دارد و از طرفی نقشه های جدید پیش روی ماست .

وی انقلابی بودن را موجب تغییر پارادایم و عدم پذیرش وضع موجود دانست و افزود : اگر همین اوضاع را مد نظر داشته و تنها قصد اصلاحاتی جزئی داشته باشیم، همان تفکر اصلاح طلبی خواهد بود.

آقامحمدی بابیان اینکه بر اساس گام دوم ، جوانان، باید زمامدار اقتصاد در جامعه شوند، ادامه داد: در این راستا مشارکت پذیری جامعه باید ارتقا یابد؛ در حالیکه جامعه کنونی تا ۶۲ درصد حقوق و دستمزد دریافت می کند. این گروه منتظر دریافت رزق هستند که اصلی غیر قابل قبول است. این ها باید به گروه های کار تبدیل شوند تا بتوانند حاصل عملکرد خود را تغییر دهند.

*** ثروت بین نسلی، بودجه کشور را به انحراف برده

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه کارفرمایان در شرایط کنونی بدلیل ریسک پذیر نبودن قادر به ارتقای اشتغال نیستند ،گفت: ما زندگی را مبتنی بر کار شکل نداده ایم؛ بلکه بر اساس توزیع منابع طبیعی زندگی کرده ایم اما این ثروت ملی را نمی توان فقط برای نسل کنونی هزینه کرد.

وی با بیان اینکه ثروت بین نسلی بودجه کشور را به انحراف برده، تصریح کرد : حقوق ها نامتناسب با کار شکل گرفته و امروز بنا بر درجه شغلی به افراد حقوق می دهند. بنابراین اگر کسی وزیر یا مدیر کل یا رئیس باشد حقوق های بالا می گیرد و از اینرو بدنه دولت روز به روز چاق ترمی شود.

آقامحمدی استفاده از منابع طبیعی را بر اساس اقتصاد مقاومتی از الزامات دانست و با بیان اینکه این منابع حتما باید در سرمایه گذاری به کار رود ، گفت: سرمایه گذاری باید زاینده باشد, نه سرمایه گذاری که شکلی از نماد سرمایه را باخود دارد ولی زاینده نیست .

***دولت باید کار را بدست جوانان بسپارد

وی افزود: امروز ۲۵ زنجیره کلی در اقتصاد داریم که باید این زنجیره ها را احصا و نقاط ضعف آنها را رفع نماییم تا یکباره کل اقتصاد ارتقا پیدا کند. امروز بسیاری ظرفیت ها خوابیده. چون گلوگاه های بسیاری در مسیر اقتصاد کشور وجود دارد .

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه تولید در بخش هایی که قوی صورت می گیرد ،موجودی انبار ها را تشکیل می دهد و موجودی انبار ها ضعف در سرمایه گذاری را درپی دارد، خاطر نشان کرد : در هیچ کشوری ۸ درصد موجودی انبار ندارند و اگر این درصد به جای موجودیِ انبار، به سرمایه در گردش تبدیل شود ،سرمایه گذاری پر سودی اتفاق می افتد.

آقا محمدی تصریح کرد :دولت نباید در این راستا دخالت کند و کار باید به دست همان جوان های مورد اشاره بیانیه گام دوم باشد. این جوانان باید دست به ساماندهی بزنند و سود و زیان کار نیز به خودشان مربوط است و دولت تنها باید اقدام به مالیات گیری کند.

***هرکس از مالیات فرار کند، خائن به کشور است

وی با بیان اینکه هرکس از مالیات گیری فرار کند باید خائن به کشور تلقی شود ،افزود: این فرار باید برای آینده ی فرد خطرناک باشد.

آقا محمدی اظهار کرد: در گام اول انقلاب فشار های بین الملل بر این بود تا جمهوری اسلامی استقرار سیاسی نداشته باشد و لذا حضرت امام«ره » همه توان خود را بر تدوین قانون اساسی گذاشتند تا انتخابات همواره برگزار شود و احدی حق نداشته باشد انتخابات را تعطیل کند و لذا در دوران جنگ نیز کوچک ترین تعللی در این زمینه نکردیم .

وی با بیان اینکه امروز همه می دانند ایران قدرت بازدارنده ی خاص خود را داراست و نفوذ خود رادر منطقه بگونه ای حرکت داده که دشمنان منطقه ای بر آن مسلط نشده اند ، افزود: ما باید در گام دوم همین رویه را در حوزه اقتصاد انجام دهیم. دشمن تلاش دارد جنگ اقتصادی را به نفع خود پایان دهد و کار نسل جدیداینست که ایران تحریم ناپذیر شود.

وی تحریم ناپذیری را بمعنای بستن گلوگاه های اصلی دانست که موجب فروپاشی اقتصاد می شود و خاطر نشان کرد :این گلوگاه ها باید از آن ِ خودمان باشد تابتوانیم روی پای خود بایستیم و این برنامه جنگ ، همان اقتصاد مقاومتی است.

انتهای پیام/

www.tehranstar.com