اخبار اقتصادی

نرخ تورم تولید محصولات کشاورزی ۴۶ درصد شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مرکز آمار ایران اعلام کرد: شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی (برمبنای ۱۰۰=۱۳۹۰) در فصل پاییز سال ۱۳۹۸ برابر با ۴۸۲،۸ بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۱۳٫۳ درصد افزایش یافته است. شاخص چهار فصل منتهی به فصل پاییز نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) ۴۶٫۱ درصد افزایش یافته است.

شاخص زراعت و باغداری

شاخص “زراعت و باغداری” در فصل پاییز سال ۱۳۹۸ برابر با ۴۶۱،۰ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴٫۳ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز معادل ۳۴٫۷ درصد افزایش است.
شاخص گروه “غلات” در فصل پاییز سال ۱۳۹۸ برابر با ۴۳۴،۷ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۲٫۴ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۴۱٫۸ درصد افزایش است.
شاخص گروه “میوه‌ها و میوه‌های آجیلی” در فصل پاییز سال ۱۳۹۸ برابر با ۴۷۵،۶ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۰٫۴ درصد کاهش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۱۹٫۹ درصد افزایش است.

شاخص گروه “سبزیجات” در فصل پاییز سال ۱۳۹۸ برابر با ۴۴۵،۱ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۱٫۵ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۷۵٫۲ درصد افزایش می‌باشد.
شاخص گروه “مواد خام طبقه بندی نشده” در فصل پاییز سال ۱۳۹۸ برابر با ۴۷۱،۳ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳۴٫۰ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۴۳٫۳ درصد افزایش می‌باشد.

شاخص دامداری سنتی

شاخص “دامداری سنتی” در فصل پاییز سال ۱۳۹۸ برابر با ۵۲۹،۷ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳۵٫۴ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۷۲٫۴ درصد افزایش می‌باشد.
شاخص گروه “پرورش بز و بزغاله ” در فصل پاییز سال ۱۳۹۸ برابر با ۵۶۲،۷ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴۳٫۳ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۹۱٫۴ درصد افزایش می‌باشد.
شاخص گروه “پرورش گاو و گوساله سنتی” در فصل پاییز سال ۱۳۹۸ برابر با ۵۱۸،۰ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳۴٫۳ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۷۹٫۹ درصد افزایش می‌باشد.
شاخص گروه “گوسفند و بره” در فصل پاییز سال ۱۳۹۸ برابر با ۵۹۵،۱ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳۸٫۴ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۸۷٫۲ درصد افزایش می‌باشد.
شاخص گروه “سایر محصولات حیوانی” در فصل پاییز سال ۱۳۹۸ برابر با ۴۷۳،۰ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳۰٫۶ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۴۱٫۰ درصد افزایش می‌باشد.

انتهای پیام/

www.tehranstar.com