اخبار اقتصادی

تورم مصرف کننده بر اساس دهک‌های هزینه‌ای دی ماه مشخص شد+ جدول

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ۴٨, درصد برای دهک اول تا ۵۴.٧ درصد برای دهک دهم است.

نرخ تورم کل کشور در دی ماه ١٣٩٨ برابر ٣٨,۶ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ٣٨.١ درصد برای دهک اول تا ۴ .٣ درصد برای دهک دهم نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ۴٨. درصد برای دهک اول تا ۵۴.٧ درصد برای دهک دهم است. هم چنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین ٢٩.۶ درصد برای دهک اول تا ٣٧. درصد برای دهک دهم است.

فاصله تورمی دهک‌ها

بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ٢,٢ درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٢. درصد) .٢ واحد درصد افزایش داشته است. فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل .۶ واحد درصد و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل .۵ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

نرخ تورم ,

انتهای پیام/

www.tehranstar.com