اخبار اقتصادی

تقاضای کارگران شرکتی کادر درمان از رئیس جمهور

حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران  در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره مشکلات کارگران شرکتی شاغل در کادر اداری و بیمارستانی گفت:شیوع ویروس کرونا در کشور در نوع خود برای آحاد جامعه بسیار زیان بار بوده است از صدمات جسمی و روحی و مالی گرفته تا داغ از دست دادن هموطنانمان این مشکلات را مضاعف نموده است. در این میان جهادگران بی ادعای عرصه بهداشت و درمان که در حقیقت پیش قراولان این عرصه بوده اند در خط مقدم این نبرد در حال خلق حماسه هایی از جنس انسانیت و گذشت و فداکاری هستند.

 وی ادامه داد:در این عرصه هم کارگران شرکتی شاغل در کادر اداری و خدماتی بیمارستانها و مراکز درمانی ، دوشادوش پزشکان ، پرستاران و سایر کارمندان مراکز در مانی در حال کمک به آسیب دیدگان هستند.انجام کار پرمشقت در اوج پیک این بیماری و عدم استراحت جسمی و روحی و عدم استفاده از مرخصی فشار بسیار زیادی را بر این افراد وارد نموده است.

 امام قلی تبار گفت: اگرچه که این کارگران با دارابودن دغدغه های مالی،معیشتی و عدم امنیت شغلی دست به گریبان بوده و حتی با خستگی مفرط در حال خدمات دهی به بیماران هستند، جامعه کارگری کشور از دست اندرکاران علی الخصوص وزیر بهداشت و نیز شخص ریاست جمهور تقاضا دارد به پاس قدردانی از کارگران خدوم و زحمتکش مراکز بیمارستانی و درمانی دولتی سراسر کشور که در این ایام با تحمل دوری از خانواده های خود در حال انجام وظیفه بوده اند نسبت به تبدیل وضعیت این دسته از عزیزان از شرکتی به قراردادی  یا پیمانی اقدامات لازم را بعمل آورده و نیز در پرداخت هر نوع پاداش ،فوق العاده های این ایام و سایر مشوق هایی که در آینده برای کادر درمان در نظر گرفته میشود ،کارگران و کارمندان هم رده چه رسمی و چه شرکتی به یک چشم نگریسته شوند.

  این فعال کارگری بیان کرد: زیرا اعمال تفاوت در این پرداختی ها بین پرسنل رسمی و شرکتی باعث کاهش راندمان این عزیزان خواهد بود.از طرفی با نظارت در پرداختی های این افراد ، دست شرکتهای تامین نیرو بیمارستانها و مراکز درمانی دولتی را از دسترسی به این دریافتی کوتاه نموده تا همه مبالغ در نظر گرفته مستقیماً به حساب آنان واریز گردد.انجام این دو موضوع میتواند در راستای تکریم این عزیزان بوده و حداقل پاداشی خواهد بود که دولت میتواند ذره ای از تلاش بی ادعای آنان را جبران نماید. 

 انتهای پیام/

www.tehranstar.com