تعرفه ها

 

سرویس برنزی سرویس نقره ای ( یکساله ) سرویس طلایی ( یکساله )
نام موسسه
تلفن موسسه
آدرس موسسه
طبقه بندی
نام موسسه
تلفن موسسه
فکس موسسه
آدرس موسسه
وب سایت
طبقه بندی
امکان پست تصاویر از محصول یا خدمات
لوگو
تبلیغات اس ام اس
دامنه یکتا برای صفحه شما
نام موسسه
تلفن موسسه
فکس موسسه
آدرس موسسه
وب سایت
طبقه بندی
لوگو
امکان پست تصاویر از محصول یا خدمات
امکان پست ویدیو از محصول یا خدمات
مدارک رسمی و تائیدیه ها
تبلیغات اینترنتی
ترجمه به انگلیسی
دامنه یکتا برای صفحه شما
رایگان
FREE

ثبت نام

2/990/000 ریال

4/990/000 ریال