تعرفه ها

 

سرویس برنزی سرویس نقره ای ( یکساله ) سرویس طلایی ( یکساله )
نام موسسه
تلفن موسسه
آدرس موسسه
طبقه بندی
نام موسسه
تلفن موسسه
فکس موسسه
آدرس موسسه
وب سایت
طبقه بندی
امکان پست تصاویر از محصول یا خدمات
لوگو
تبلیغات اس ام اس
دامنه یکتا برای صفحه شما
نام موسسه
تلفن موسسه
فکس موسسه
آدرس موسسه
آدرس وب سایت
طبقه بندی
لوگو
امکان پست تصاویر از محصول یا خدمات
امکان پست ویدیو از محصول یا خدمات
امکان فروش محصولات
مدارک رسمی و تائیدیه ها
تبلیغات اینترنتی
ترجمه به انگلیسی
دامنه یکتا برای صفحه شما
رایگان
FREE
ثبت نام
۲/۹۹۰/۰۰۰ ریال

۴/۹۹۰/۰۰۰ ریال