اخبار اقتصادی

بنگاه‌داری بانک؛ خوب، بد، زشت| خسروی: «تعارض منافع» نتیجه بنگاه‌داری بانک‌ها/ بنگاه‌های بزرگ بانکدار شدند

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، خسروی کارشناس مرکز پژوهش های مجلس در نشست «شرکت داری بانک ها؛ تببین وضع موجود، چالش ها و فرصت ها» افزود: وقتی یک شرکت خارجی پروژه خود را به بانک ارائه کند، بانک سودده بودن آن را با شرایط اقتصادی کشور می‌سنجد، اما آیا در خصوص شرکت های زیرمجموعه بانک ها هم اینگونه عمل می شود؟

خسروی ادامه داد: اینکه گفته میشود به دلیل شرایط رکودی و بالا بودن ریسک، تسهیلات دهی سود ده نیست و تنها راه ورود مستقیم بانک ها به بنگاه داری است، صحیح نیست و یا دست کم راهکار متعارف کشورها این روش نیست. در این شرایط دولت ها با انتشار اوراق و تعریف طرح های عمرانی بار گرفتن وام از بانک ها را به دوش می گیرند.

* در صورت برداشتن ضوابط، بنگاه های بزرگ بانکدار می شوند

وی گفت: اگر بانک ها بنگاه داری کنند، بنگاه های ذی نفوذ در اقتصاد به سمت بانک زدن خواهند رفت. این مسئله پیامدهای اقتصاد سیاسی نامطلوبی خواهد داشت. درحال حاضر بخش خصوصی قدرتمندی توانسته است بخش قابل توجهی از ارکان تصمیم سازی و اجرایی کشور را درگیر خود کند و بنگاه داری بیشتر شرایط را بدتر خواهد کرد.

* دولت آبادی: «تسهیلات دهی هدفمند» جایگزین مناسب بنگاه داری مستقیم بانک ها

حسینی دولت آبادی کارشناس دیگر مرکز پژوهشهای مجلس گفت: کمک بانک به توسعه لزوما نباید با ورود و سرمایه گذاری مستقیم بانک منجر شود. بانک می تواند به فعالین اقتصادی بخش های مختلف اقتصاد تسهیلات بدهد.

این کارشناس مرکز پژوهش های مجلس گفت: اینکه بانک نهاد خلق پول است و باید به توسعه و اقتصاد کشور کمک بکند، صحیح است. نقش بانک در توسعه کشورها واضح و مبرهن است.

وی افزود: اما پرسش استدلالی که در این مقوله وجود دارد از این قرار است که کمک بانک به توسعه لزوما نباید با ورود و سرمایه گذاری مستقیم بانک منجر شود. بانک میتواند به فعالین اقتصادی بخش های مختلف اقتصاد تسهیلات بدهد؛ اما کمک بانک به روند توسعه کشور به اینکه بانک حتما باید به طور مستقیم خودش به بخشی ورود کند، لزوما نتیجه نمیشود.

دولت آبادی گفت: بنابراین باید به این سئوال پاسخ داده شود که ورود مستقیم بانک به بنگاه داری و استفاده از مزیت خلق پول برای ورود به فعالیت اقتصادی چه مزایا و معایبی دارد؟

وی افزود: در واقع باید به این سئوال پاسخ بدهیم که ورود مستقیم بانک ها به برخی حوزه ها به نابرابر شدن رقابت شرکت ها در بخش های اقتصادی منجر نمی شود؟

انهای پیام/

www.tehranstar.com