اخبار اقتصادی

بنگاه‌داری بانک؛ خوب، بد، زشت| امینی رعیا: مال‌سازی، مصداق غلط بنگاه‎‎داری/تسهیلات‎دهی بانک‌ها فسادخیز شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، امینی رعیا در نشست «شرکت داری بانک ها؛ تببین وضع موجود، چالش ها و فرصت ها» گفت: بررسی ها نشان می دهد در حال حاضر برآیند بنگاه داری بانک ها مطلوب نیست. سرمایه گذاری گسترده در مال سازی در شرایطی که بخش های مهم اقتصاد کشور به منابع مالی دسترسی ندارند، یکی از مصادیق بنگاه داری غلط است که در مسیر توسعه کشور قرار ندارد.

وی افزود: در واقع کیفیت بنگاه داری مهم است و نه حجم آن و در این زمینه باید وضعیت بانک ها مورد بررسی قرار گیرد.

بانک قدرت خلق پول دارد و یک بنگاه اقتصادی معمولی نیست

امینی رعیا گفت: بانک یک نهادی است که قدرت خلق پول و خلق اعتبار دارد. بنابراین نباید به بانک صرفا به عنوان یک بنگاه اقتصادی نگاه کرد. بانک پیش از آن که یک بنگاه اقتصادی باشد، نهاد خلق پول و اعتبار و هدایت آن در کشور است.

مدیر شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی گفت: کدام بنگاه اقتصادی می تواند خلق پول کند و با هزاران میلیارد تومان زیان به فعالیت خود ادامه بدهد؟ بانک نهاد حکمرانی پول در اقتصاد است و به همین دلیل می تواند اینگونه عمل کند.

وی افزود: بنابراین باید بنگاه داری بانک ها در راستای توسعه کشور باشد و نه اینکه به عنوان یک بنگاه اقتصادی دست این نهاد باز گذاشته شود. در دیگر کشورها هم بنگاه داری بانک ها صرفا در راستای توسعه کشورشان مجاز شده است.

«تسهیلات دهی بد» دلیل زیان بانک ها از پرداخت تسهیلات

امینی رعیا ادامه داد: اینکه گفته می شود تسهیلات دهی بانک ها یک فعالیت ضرر ده است، دلیل آن چیست؟

وی افزود: باید بررسی شود که تسهیلات معوق بانک ها چه میزان به تسهیلات تکلیفی و قانون عمل کردن آن ها برمی گردد و چه میزان به تسهیلات دهی بد و فسادخیز آن ها مرتبط است؟

امینی رعیا گفت: نقش آفرینی نظام بانکی در مسیر توسعه کشور نباید با ایجاد یک بانک جدید در دستور کار قرار بگیرد. بلکه باید یک برنامه توسعه ای تدوین شود و همه بانک های موجود ملزم شوند در تحقق اهداف این برنامه نقش آفرینی کنند چون قدرت خلق پول دارند.

انتهای پیام/

www.tehranstar.com